Poradnia Medycyny Pracy

Medycyna Pracy - ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy. Kontrola zdrowia pracujących.

Zgodnie z ustawą z dnia 27czerwca 1997r, o służbie Medycyny Pracy (z późniejszymi zmianami) pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną.

Świadczenia zdrowotne powinny być wykonywane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z uprawnioną jednostką medyczną.

Poradnia Medycyny Pracy w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy realizuje te zadania zatrudniając lekarza Medycyny Pracy, który posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Zawieramy umowy z zakładami pracy na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zakres usług

Realizujemy zadania służby Medycyny Pracy poprzez wykonywanie badań profilaktycznych przewidzianych w Kodeksie Pracy Badania:

 • Wstępne
 • Okresowe
 • Kontrolne
 • Wysokościowe
 • Uczniów do szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych
 • Kierowców kat. A,B,C,D,E,T, badania do prawa jazdy
 • Kierowców zawodowych i badania do kursów przewozu osób i mienia
 • Do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki zdrowia)
 • Pilotów wycieczek
 • Strażaków
 • Marynarzy

W Poradni Medycyny Pracy obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Pracodawca umawia pracownika na badanie telefonicznie. Podczas rezerwacji terminu badania i wizyty u lekarza Medycyny Pracy należy posiadać skierowanie w celu przekazania niezbędnych informacji znajdujących się na druku.

Należy zwrócić uwagę, czy skierowanie:

 • Jest czytelne
 • Zawiera informację o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca)
 • Jest opatrzone wymaganymi pieczątkami
 • Jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawiania skierowania (specjalista BHP, lub osoba znająca środowisko pracy np. kierownik danego działu)
 • Jest wypełnione w języku polskim , w tym zawiera w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Przed badaniem:

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik zgłaszający się na badania powinien mieć ze sobą:

 • Dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
 • Skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Personel

 • specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy Jacek Walniczek

Harmonogram pracy poradni

 • Poniedziałek:
  08.00-16.00
 • Czwartek:
  16.30-18.00

Kontakt

 • Gabinet 6.1 - II Piętro
 • tel.71 312 03 75 wew 64

Godziny rejestracji do poradni

 • Pn - Pt 8.00 - 15.00